Takk for din interesse i denne forskningen rettet mot å få en bedre forståelse av hvilke faktorer som fremmer eller begrenser bruk av et legemiddel hos barn og ungdom.

Verdien av resultatene vil avhenge av hvor oppriktig og nøyaktig du svarer. Hvis du ikke vet svaret eller ikke ønsker å svare på et spørsmål, er det greit å la være å svare og gå videre til neste spørsmål.

I spørreskjemaet får du spørsmål om den første legemiddeldosen pasienten tar etter at medisinene er hentet ut fra apoteket.

Det vil ta ca. 6 minutter å fylle ut spørreskjemaet.

Svarene dine vil forbli helt konfidensielle.